LİMAFERT JİPS KÜKÜRT GERİ DÖN


  • MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER JİPS
  Garanti Edilen İçerik % W/W
  Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) 25
  Toplam Kükürttri Oksit (So3) 35
  Tane Büyüklüğü 2 - 4 mm
  pH Aralığı 5 - 7

Jips, dünyada ve Türkiye'de toprak ıslahında kullanılan aynı zamanda devlet desteği olan, ekonomik, yerli , uygulaması kolay ve sonuç alınan bir mineral toprak düzenleyicidir. Jips, Öteki kimyasal gübrelerden ayrımlı olarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etki yapar. Çeşitl bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını artırır. Bitkilerin beslenme ve gelişmelerinde yararlı etkileri olan mikroorganizmaların etkinliğini artırır. Organik ve inorganik yapıdaki toksik bileşiklerin nötrleştirilmesini yada topraktan uzaklaştırılmasını sağlar.

 • %70 Jips (Doğada Oksitlenmiş Kükürt Kaynağı)
 • %30 Leonard t (Organ k Madde Kaynağı) * Granül Boyu: 2-4 mm
 • Jips, Dünya da ve Türkiye'de toprak ıslahında kullanılan, ekonomik, yerli , uygulaması kolay ve sonuç alınan bir doğal mineral toprak düzenleyicidir. Jips, Öteki kimyasal gübrelerden ayrımlı olarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler üzerine olumlu etki yapar. Çeşitli bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını artırır.
 • Kil parçacıklarının topaklaştırılmasıyla kil içeriğine sahip olan zemin yapısını yumuşatır. Birçok toprağın havalanmasını artırır. Bitki besin maddeleri olan Kalsiyum ( Ca ) ve Kükürt ( S ) kaynağıdır.
 • Jips, içindeki kalsiyum ile değiş tokuş ederek topraklardan sodyum tuzları yıkar.
 • Alüminyum (Al) toksisitesini azaltır.
 • Toprak kaymak tabakası oluşumunu önleyerek tohumun ç mlenme hızına katkıda bulunur.
 • Su akışı ve erozyonu azaltır.
 • Sodik topraklarm pH'sını düşürür.
 • Asitli toprakların pH'sını artırır.
 • Fazla magnezyum toksisitesini azaltır.
 • Bitkilerin su kullanım verimliliğini artırır.
 • Ağır metal toksisitesini azaltır.
 • Ürünün kalitesini ve verimini artırır ve bazı hastalıkları önlemeye yardımcı olur.
 • Tuzluluğun etkilerini azaltır.
 • Rizosfer pH'sını iyileştirir.
 • Kök yumrularının ve kök mahasüllerinin verimini ve kalitesini artırır.
 • Gübre azotunun atmosfere kaybolmasını azaltır.
 • Bitkiler (N, P, K, Ca, S, Cu ve Mn) tarafından besin alımını teşvik eder.
 • Amonyak azotunun ve toplam azotun akışını azaltır.
 • Özellikle kurak alanlarda, elemental kükür en daha uzun süre kükürt kaynağı olarak kalır.
 • Fazla bor'un sodik topraklardan uzaklaştırılmasını sağlar. İçindeki leonardit nedeniyle toprağın organik madde miktarını artırır ve mikroorganizmaların toprakta çoğalmasını sağlar.
 • ÜRÜNLERİMİZ
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Onur Mah. 45727 Sk. Kiza İş Merkezi A5 Blok No:2/304 Seyhan/ADANA